“Erkend bemiddelaar in België onder de toezichthoudende autoriteit van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel en Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

BIV 503.266 KBO 0872.184.507 AXA 730.390.160